Haastattelu Päijänteen lehdessä

Nykyinen hallitus on tehnyt hyvää työtä 150 000 uuden työpaikan saamiseksi ja Suomen talouskasvun kääntämiseksi nollasta kolmeen prosenttiin, mutta suomalaisesta osaamisesta ei ole pidetty riittävää huolta. Työvoiman saatavuutta, ammatillista koulutusta ja elämänmittaista oppimista tulee tukea kiireesti.

Eriarvoistumiskehitykseen puuttuminen on Suomen kilpailukyvyn kivijalka. Suomalaisten tulo- ja terveyserot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet. Siksi yksi lähivuosien välttämättömistä uudistuksista on sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Se on kansantalouden, luottamuksen ja ihmisten elämän kannalta elintärkeä kysymys. Uuden sosiaaliturvajärjestelmän tulee olla työntekoon kannustava. Lisäksi olen huolissani lapsiperheiden kasvaneesta köyhyydestä, johon sosiaaliturvauudistuksella tulee pystyä puuttumaan.

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen on haastava tavoite, johon meidän tulee reagoida vahvistamalla uusiutuvan lähienergian käyttöä. Myös lähiruoka ja paikallisten tuotteiden tukeminen pienentävät hiilijalanjälkeä. Meidän tulee pystyä tukemaan pk-yrityksiä suuryhtiöiden markkinoilla nykyistä paremmin ja tekemään kunnianhimoista elinkeinopolitiikkaa. Päijät-Hämeen kansanedustajien tulee tehdä yhdessä töitä isojen investointien saamiseksi maakuntaan.

Hilkka Kemppi
eduskuntavaaliehdokas
Hämeen vaalipiiri