Keskustan kansanedustajat: Maailman onnellisimman kansan mielenterveys Suomen suureksi projektiksi

Paremmasta mielenterveydestä on tehtävä seuraava Suomen suuri projekti. Tarvitsemme suvaitsevampaa asennetta mielenterveyshaasteita kohtaan. Jokainen kohtaa elämässään hetkiä, jolloin mieli järkkyy. Yhteiskunnassamme parempi ymmärrys mielen sairauksia kohtaan ja toisesta välittäminen auttavat ratkaisujen tiellä.

 

Keskustan kansanedustajat esittelevät Suomen suurin projekti -mielenterveysohjelman, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta: ennaltaehkäisevistä ja mielen hyvinvoinnin edistämisen toimista, matalan kynnyksen palveluista ja mielensairauksien hoidosta sekä palveluista.

 

Ohjelmatyössä kerättiin tietoa esimerkiksi keskustalaisille jaetulla verkkokyselyllä, johon saatiin lähes 1400 vastausta. Kysely selvitti vastaajien asenteita mielenterveyttä kohtaan sekä keinoja mielenterveyden palveluiden kehittämiseen.

 

  • Kyselystä saimme paljon evästyksiä ja ideoita ohjelmaan. Olennaisinta on hyvä tasapainoinen elämä ja sen edellytykset. Ennaltaehkäisevät toimet ovat niitä tuottavimpia niin taloudellisesti kuin inhimillisesti, siksi nostamme ohjelmassamme tärkeään asemaan terveellisen ravinnon, liikunnan, harrastukset, unen ja levon, hyvät ihmissuhteet sekä merkityksellisen tekemisen. Yleensäkin salliva ilmapiiri ja elämän merkityksellisyyden kokeminen on tärkeää, kommentoi kansanedustaja ja ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Hanna Kosonen.

Keskustalaisten ohjelma ehdottaa ratkaisuehdotuksiksi muun muassa ravitsemusneuvontaa, unikouluja vauvasta vaariin, yksinäisyyden hoidon ohjelmaa ja jo nyt käytössä olevan harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamista.’

 

Toinen ohjelman kokonaisuuksista on matalan kynnyksen palvelut.

 

  • Jokainen kohtaa elämässään kriisejä. On tärkeää, että palveluissa tunnistetaan elämän muutoskohdat ja tarjotaan niissä kohdissa apua. Tilanne voi kehittyä myös vähitellen ja siksi keskusteluapua ja tukea tulisi olla helposti saatavilla siellä missä ihmisetkin ovat, toteaa kansanedustaja Mikko Kinnunen.

 

Yhden oven periaate on otettava käyttöön sote-uudistuksen yhteydessä. Mielenterveyspalvelut tulee järjestää saataville sinne minne hakeudutaan ensimmäisenä. Hyvinvointi- ja perhekeskuksista tulee löytyä moniammatilliset palvelut kaiken ikäisille. Matalan kynnyksen keskusteluapua tulee olla tarjolla myös kouluissa ja työpaikoilla.

 

Suomen suurimman projektin kolmas kokonaisuus on mielen sairauksien hoito.

 

  • Mielen sairauksia tulisi voida hoitaa terapiatakuun hengessä, kunkin tilanteeseen räätälöidyn ohjelman mukaisesti. Ihminen on aina yksilö ja se mikä on avuksi toiselle, ei välttämättä ole oikea keino toiselle. Siksi on tärkeää, että mahdollisuuksia lyhyempiin ja pidempiin terapioihin on tarjolla, kommentoi kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Kolmen vuoden psykoterapia -vaihtoehdon lisäksi on luotava joustavammin potilaan tarpeiden mukaan räätälöityjä terapiavaihtoehtoja saataville. Mielen terveyden osaamista on vahvistettava perusterveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille on luotava toimiva väylä mielenterveyspotilaille.

 

Lisätietoja

Hanna Kosonen

[email protected]

 

Mikko Kinnunen

[email protected]

 

Hilkka Kemppi

[email protected]