Kaivoslaki tulee uudistaa Eduskunnassa kiireesti 

Brittiläisen kaivosyhtiö Pallagen on tehnyt malminetsintävarauksen Asikkalan, Sysmän ja Heinolan alueelle. Aihe on herättänyt koko alkuviikon vilkasta keskustelua ja huolta niin mediassa kuin paikallisten kesken.  

  

– Yhdyn täysin alueen asukkaiden huoleen asiasta. Asikkalan Pulkkilanharjulle ei mahdu monikansallista kaivosta. Päijänteen vesistön merkitys koko eteläisen Suomen juomavedensaatavuudelle on kriittinen ja alueen monimuotoinen luonto on ainutlaatuista. En aio katsoa asiaa sivusta tai sormien läpi. Onneksi luvan hakeminen ei vielä tarkoita kaivoksen perustamista, kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa. 

  

Malminetsintävaraus antaa hakijalleen yksinomaan etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen, ei muihin toimenpiteisiin tai kaivoksen perustamiseen. Jokamiehenoikeudella saa harjoittaa kartoitusta ja pienimuotoista näytteenottoa, josta on ilmoitettava maanomistajalle. Järeämpiä koneellisia toimenpiteitä varten pitää hakea malminetsintälupaa.  Luonnonsuojelulain mukaan malminetsintä ei ole sallittua luonnonsuojelualueella ilman alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen lupaa. 

Kaivoslain uudistaminen on nyt käynnissä ja se on tulossa Eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta.  Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.  Tällä hetkellä on käynnissä selvitys niin kutsutusta intressivertailusta, jolla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin. Keskustalle on kaivoslain uudistuksessa tärkeää, että ympäristönäkökohdat ja sosiaalisten vaikutusten hallinta rakennetaan kaivostoimintaan koko sen elinkaaren ajan.  

 

– Paikallisten kuuleminen on keskeistä, kun mahdollisen kaivoksen perustamisesta puhutaan. Lain uudistamista pitää kiirehtiä, sillä sekä kuntien että ihmisten vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa. Olisi myös oikeudenmukaista, että ympäri Suomen kunnilla olisi oikeus kohtuulliseen osaan kaivoksen tuotoista, Kemppi kertoo.  

  

– Malminetsintävarauksesta on pitkä matka kaivokseen, mutta silmiä ei saa kuitenkaan ummistaa. Seuraamme esimerkiksi Asikkalan kunnassa tilannetta ja kunnanhallitus antaa asiasta heti lausunnon, kun se vaan prosessin mukaan on mahdollista. Tästä Asikkala on tänään myös erikseen tiedottanut, Kemppi lisää.