Korjausliike keskustan tasapainon löytämiseksi

Keskustan tulee päivittää hyvinvointivaltio 2020-luvulle – ja maalata ensimmäiset askeleet perille. Näköalattomuuden on loputtava. Tulee taistella uudistavana voimana luutuneita rakenteita vastaan. Tunnistaa säilyttävän oikeiston ja holhoava vasemmiston rajat. Pienestä ihmisestä tulee pitää huolta. Paikallisuus, kohtuullisuus, yhteisöjen tukeminen, vapaaehtoisuudesta palkitseminen, vastuullinen vapaus ja yrittäjyydestä kiittäminen kuuluvat keskustalaisuuteen. Sivistys on teknologian ja globaalin kilpailun myötä korostunut punainen lanka perille.

  • Keskusta on Suomen johtava sivistyspuolue 2020. Keskustan tulee nostaa Suomi globaalin osaamisen kärkeen. Keskusta on ainoa koulutusmyönteinen puolue, joka osaa arvostaa tutkintojen rinnalla myös vapaata sivistystyötä, monin tavoin hankittua osaamista ja nostaa ammatillisen koulutuksen riittävään arvoonsa. Koulutuspolitiikan tulee nousta keskustan linjojen kärkeen. Keskustan tulee sanoa ääneen, että olemme epäonnistuneet koulutuspolitiikassa viime vaalikaudella ja aliarvioineet sivistyksen merkitystä jo pidempään – nyt tulee suunnanmuutos. En ole kuullut tätä vielä kummankaan jo asettuneen puheenjohtajaehdokkaan suusta.
  • Keskustan tulee tehdä Suomesta maailman lapsiystävällisin maa. Keskustan arvot antavat kivijalan erilaisten perheiden tukemiselle ja lapsen oikeuksista huolehtimiselle. Yhteiskunnan on toimittava lasten hyväksi, oli kyse elinkeinopolitiikasta, ympäristöstä tai perheiden parhaasta. Keskustan tulee katkaista lapsiperheköyhyys ja nuorten syrjäytyminen ja pitää huolta, että tasa-arvo toteutuu kaikkialla Suomessa. Keskustan tulee kantaa vastuu siitä, että Lapsen oikeuksien sopimus ei ole vielä valmis. Keskustan puheenjohtajan on oltava uskottava perhepolitiikan äänitorvi.
  • Monikuntalaisuuden tulee olla keskustan 2020-luvun aluepolitiikan kärki sen sijaan, että hyssyttelemme nykyistä epäoikeudenmukaista ja vanhanaikaista rakennetta. Olemme jo liian pitkään katsoneet sivusta alati vääristyvää kunnallisverotusta. Ihmisen elämä ei enää ole useinkaan vain yhteen paikkaan sidottua, vaan elämä on monella eri paikkakunnalla. Kunnallisvero tulee voida jakaa useampaan osoitteeseen, palveluita tulee saada joustavasti ja hallinto ei saa vääristää kuntataloutta. Miksi monikuntalaisuus on pysähtynyt hallinnon haasteisiin, vaikka se on suuri aluepoliittinen vastaus? Keskustan puheenjohtajalta ei saa loppua rohkeus.
  • On aika sanoa ääneen, että Suomen huoltovarmuus on keskustan harteilla. Ilman vahvaa keskustaa, Suomessa ei olisi lähiruokaa, lähienergiaa eikä kestävää eläkejärjestelmää. Nämä ovat kohtalon kysymyksiä niin ilmaston, kuin Suomen turvallisuudenkin kannalta. Keskustan tulee myös ratkaista ihmisten liikkumiselle maista toisiin kestävät rakenteet, jotka parantavat kotoutumista ja luovat Suomeen turvallisuutta. Me noudatamme ihmisoikeuksia. Jo yli sata vuotta Keskusta on pitänyt Suomen huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta huolta.

Myös keskustan puoluekoneisto on ruostunut. Niin kuin hallitusohjelmassa luvattiin Suomen puolesta,  Keskustan tulee antaa lupaus kansalaisille ja jäsenillemme oman politiikkamme uudistamisesta.

  • Puheenjohtaja ei saa nimetä itseään valtiovarainministeriksi. Puolueen johtaminen vaatii nyt enemmän aikaa ja voimaa, kun työnsä alussa oleva valtiovarainministeri pystyy antamaan. Valtiovarainministeri ei pysty kuuntelemaan tarpeeksi, olemaan mukana politiikan muotoilussa ja johtamaan työntekijöitä ja kenttää arjessa. Keskustan puheenjohtajan tulee olla tulevaisuuteen uskova innostaja.
  • Puheenjohtajan tulee käynnistää laaja tulevaisuustyö, jossa on kolme osaa: politiikan kärkien kirkastaminen, viestinnän tuominen 2020-luvulle ja puoluerakenteen uudistaminen niin, että jäsenten osallisuus kasvaa. Pois turhat kokoukset ja tilalle vaikuttamisen paikkoja. Myös viestintään tarvitaan korjausliike, sillä usein joku muu ehtii jo viestiä saavutuksistamme hallituksessa omanaan ennen kuin Keskusta herää. Puheenjohtajalla tulee olla intohimoa ja osaamista ihmisten ja kokonaisuuksien johtamiseen.
  • Eduskunnassa tarvitaan omantunnon kysymyksiä, mutta nykyinen tapa välttää arvokysymyksissä keskustelua ja linjanvetoa ei kirkasta puoluetta. Keskusta väistää liian usein kuumat kysymykset. Puoluekokous on paikka vaikuttaa linjoihin, mutta harvat käyttävät sitä. Puoluekokouksen poliittinen keskustelu hukkuu kerta toisensa jälkeen henkilövalintojen jalkoihin. Keskustan puheenjohtajan tulee myös seistä puoluekokouslinjojen, kuten vastikkeettoman perustulomallin takana, jota keskusta on kannattanut -80-luvulta saakka. Valtio ei voi olla esteenä, kun ihminen haluaa päästä työhön kiinni.

Olen kiitollinen minulle osoitetusta tuesta, vaikka se onkin vielä ennenaikaista. Teen päätökseni mahdollisesta ehdokkuudesta alkuviikosta ja kuulen mielelläni puheenjohtajaehdokkaiden Kulmunin ja Kaikkosen näkemyksiä mm. edellä esittämiini kohtiin.

 

Hilkka Kemppi

Kansanedustaja, kesk.