ninnuvisual.494-7
ninnuvisual.494-7
ninnuvisual.494-9
ninnuvisual.494-9
Shadow

Työ politiikassa

työ politiikassa

ninnuvisual.494

Kansanedustaja

Olen toiminut kansanedustajana keväästä 2019 alkaen. Olen perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja toimin talousvaliokunnassa varajäsenenä. 

Perustuslakivaliokunta antaa lausunnot sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Sivistysvaliokunta puolestaan käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita. Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita. 

Valiokuntien lisäksi olen varajäsen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnassa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLAn valtuuskunnassa toimin jäsenenä. Toimin jäsenenä myös ulkoministeriön alaisessa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa sekä kehityspoliittisessa toimikunnassa. 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja / Asikkalan kunta

Olen toiminut Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuoden 2017 kuntavaaleista asti. Valtuuston puheenjohtaja toimii korkeimpana poliittisena luottamushenkilönä kunnassa. 

Tehtävässäni olen johtanut valtuuston kokousten lisäsi mm. Asikkalan kuntastrategiatyön, toiminut maakunnallisen elinkeinoyhtiön ja matkailuyhtiön kehittämisen neuvottelijana, perhekeskuskehittämisen tukena ja jalkauttanut osallistavaa päätöksentekoa ja toimintakulttuuria Asikkalaan. Parasta valtuuston puheenjohtajana on ollut se, kun on pystynyt auttamaan ihmisiä konkreettisesti. Aktiivisuus, yhteistyökyky, verkostot ja tahto ovat auttaneet minua eteenpäin.

Vuonna 2019 minut palkittiin Kuntaliiton Vuoden valtuutettu- tittelillä. 

Aluevaltuutettu / Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Olen toiminut Päijät-Hämeen aluevaltuustossa keväästä 2022 alkaen.  Aluevaltuutetut päättävät Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimenpalveluiden tulevaisuudesta. Vaikutan aluevaltuuston jäsenenä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä.